Stengning av Hegglandsdalen skole og stengt dagsenter for eldre er bare noen av de mange kuttforslag som ligger på bordet. Hos landets eneste Frp-ordfører vil rådmannen nå innføre eiendomsskatt.

Og vindusvasken er det slutt på!

Uventet mye

Med vantro mine satt formannskapet i går morges og hørte rådmann Lars Atle Skorpen Hansen tegne den dystre situasjonen for kommunen.

Varaordfører Lisbeth Axelsen (H) var rystet:

— Vi var forberedt på å kutte 22 millioner. Så kommer vi her og blir presentert for 36 «uventede» millioner i kutt, utbrøt varaordføreren.

Hennes deltidsjobb i rådhuset står også på kuttlisten.

I fjor salderte flertallet (H og Frp) budsjettet ved å satse på salg av BKK-aksjer. De aksjene er ennå ikke solgt. I stedet er sparepenger brukt for å få endene til å møtes.

Utgangspunktet for rådmannen var derfor å stramme inn driften med 22 millioner for å komme på høyde med forventede inntekter. I tillegg kommer 20 millioner i låneavdrag som er blitt skubbet på. Økte pensjonsutgifter, dyrere forsikring, strøm, moms og økte lønninger trekker i samme retning.

Dramatisk

Skorpen Hansen karakteriserer situasjonen som dramatisk.

— Dette vil får omfattende konsekvenser både for innbyggerne og de ansatte, sa Hansen.

I går ettermiddag var samtlige 1300 ansatte i Os innkalt til et orienteringsmøte. 110-120 av dem kan neste år stå uten arbeid.

Overfor BT understreker Skorpen Hansen at han vil kjempe for å gi Os en økonomi som ikke gjør det nødvendig å ta av kjernekapital for å klare løpende utgifter. Derfor er salget av BKK-aksjer, som trolig blir gjennomført neste år, holdt utenom driftsbudsjettet. Men avkastningen ligger der.

Konkurranseutsetting

Ordfører Terje Søviknes regner med at det vil bli oppsigelser i Os, selv om ikke sluttresultatet blir så dramatisk som det rådmannen foreslår.

— Jeg vil ikke her og nå konkretisere hva vi gjør, men det er klart at vi vil sette vår politiske farge på løsningen. Anbud og konkurranseutsetting blir nøkkelord.

— Hva er det i rådmannens forslag du helst vil unngå?

— Vi vil strekke oss veldig langt for å unngå skolenedleggelse og eiendomsskatt, sier Søviknes.

Kritiserer Søviknes

Hovedtillitsvalgt Johnny Christensen i Norsk Kommuneforbund karakteriserer kuttpakken som et makkverk. Christensen mener det er mulig å spare millioner på andre måter, for eksempel ved å slå sammen noen av de 42 nye enhetene som omorganiseringen førte med seg.

Christensen kritiserer dessuten Søviknes for manglende evne til å gripe fatt i de økonomiske problemene på et tidligere tidspunkt:

— I fjor valgte Søviknes å skubbe problemene foran seg. I år ser vi resultatet av det, sier Christensen.

Ber om å ofre spisepausen

Kåre Lutro, gruppeleder for KrF, oppfordret de ansatte til å ofre den betalte spisepausen for på den måten å bedre økonomien. Den betalte spisepausen er beregnet å tilsvare 28 årsverk.

— I den situasjonen vi nå står i, vil det være en håndsrekning fra de ansatte, sa Lutro.