BA skriver i dag atpåtalemyndigheten har henlagt saken mot de tre siktede i TTT-saken.

Ifølge BAskylder statsadvokaten i sin begrunnelse på politikerne for at anbudsprosessengikk så galt som den gjorde.

«Politiske føringer»

Statsadvokat ElisabethDeinboll skriver at det er «holdepunkter for at det ble gitt politiske føringersom kan ha påvirket hvordan anbudsprosessen ble gjennomført».

Byrådsleder Monica Mælandreagerer sterkt både på henleggelsen og på statsadvokatens begrunnelse.

— Det er veldig alvorlig, ogden mest besynderlige begrunnelsen jeg har hørt i min tid. Dette virker veldigløst fundert, og det er klart at vi ikke kan la dette bli stående i etoffentlig dokument, sier Mæland til bt.no.

Hun sier at byrådet harbesluttet å påklage henleggelsen og begrunnelsen.

— Vi er anmelder, og kangjøre det. Jeg har allerede bedt kommuneadvokaten begynne å forberede en klage,basert på de sitatene vi leser i BA. Vi har ennå ikke mottatt dette dokumentetselv, sier hun.

- Slett jobb

Statsadvokaten baserer sinhenleggelse blant annet på granskningsrapporten som firmaet G-Partner laget påoppdrag av byrådet.

Der kom det frem at tidligerefinansbyråd Christine B. Meyer og byrådslederen hadde deltatt i møter om anbudsprosessenmens den pågikk.

De to kommuneansatte ogkonsulenten som senere ble siktet i saken, anklaget byrådene for å ha gittklare instrukser om hvilke firma som ikke kunne vinne konkurransen.

Mæland mener politiet hargjort en slett jobb i etterforskningen.

— Jeg er svært overrasketover at ingen av de involverte byrådene er kontaktet av politiet. De basererseg kun på en ekstern granskningsrapport som ikke ser på de politiske sidene avsaken i det hele tatt, sier hun.

- Kan ikke etterlate tvil

Mæland legger til:

— Politiet burde gjøre jobbengrundig og begrunne en henleggelse skikkelig. Man kan ikke etterlate noentvil, slik det gjøres nå, sier hun.