"Økonomiplanen fra Bergen går med 300 millioner i året i underskudd. Hva er vitsen med å legge fram en slik eventyrfortelling?" spør journalist Bjørn Brox.

Kommunal rapport mener at det beste man kan si om økonomiplanen, er at den ikke skjuler sannheten.

Bladet konkluderer slik:

"Økonomiplanen for Bergen 2003-2006 er det merkeligste styringsdokument jeg har vært borti. Planen er bare saldert det første året. Det brukes enormt med plass på å drøfte hauger med byggeprosjekter som kommunen åpenbart ikke har råd til. I verste fall bygger bystyret opp en masse forventninger som gjør det enda vanskeligere å tilpasse driften til virkelighetens verden."

Bladet hevder at kommunen i praksis er konkurs og betegner det som galskap at det skal bygges for 4,6 milliarder kroner før 2009.