• Svært dårlig og mangelfull. Det er karakteren som Løvstakktunnelen fikk i årets test av 30 tunneler i 12 europeiske land. Løvstakktunnelen er en av Europas farligste tunneler.

Sjekklisten inneholder i alt 46 punkter. I dag ble tilstanden til de 30 tunnelene presentert i de 12 landene.

— Det var lett å plukke ut Løvstakktunnelen blant de nesten 1000 tunnelene i dette landet for å sette søkelyset på negative sider ved sikkerhet for trafikantene i norske vegtunneler, sier informasjonssjef Egil Otter i NAF til bt.no.

Både Otter og brannsjef Helge Eidsnes i Bergen brannvesen tror det ville blitt innført trafikkbegrensninger i en slik tunnel i en rekke land, etter en så knusende kritikk av sikkerhet og påpekning av alvorlige mangler som fremkommer i rapporten fra Deutsche Montan Technologi.

Løvstakk-tunnelen har enkelte ukedager en døgntrafikk som er det dobbelte av hva tunnelen er dimensjonert for; med bare ett løp for begge kjøreretninger.

Brannsjefen utelukker ikke at det kan bli innført trafikkbegrensninger når Statens Vegvesen senere i år har lagt frem en pålagt risikoanalyse av Løvstakktunnelen.

FARLIG: Løvstakktunnelen får stryk i en fersk rapport.