Etter et fem måneder langt rettsmaraton, startet statsadvokat Per Egil Volledal tirsdag sin prosedyre i lommemann-saken.

Erik Andersen er tiltalt for overgrep mot 66 gutter. De to alvorligste tiltalepunktene lyder på voldtekt.

Overgrepene Andersen er tiltalt for, strekker seg over en periode på 7 år, fra høsten 1999 til sommeren 2006.

Andersen har helt eller delvis erkjent skyld i 16 av forholdene, men nekter for resten. Han nekter skyld for voldtekt.

Kritiserer politiet

Aktor Volledal innledet sin prosedyre med å gjenta sin kritikk mot etterforskningen av overgrep i flere politidistrikt rundt om i landet.

— Det har vært en ganske varierende grad av alvor i politiets arbeid med sakene innledningsvis. Noen har gjort godt arbeid, noen har gjort det motsatte, og noen har gjort noe midt imellom, sa Volledal.

Politiet har mistenkt Andersen for å stå bak rundt 160 overgrep i løpet av en periode på flere tiår. Alle sakene fra før 1998 er foreldet, men også mange nyere saker ble henlagt da Volledal i fjor tok ut tiltalen mot 58-åringen.

— At en del tilfeller ikke ble med i tiltalen, kan nok skyldes manglende etterforskning av lokalt politi i initialfasen, sa Volledal i retten.

Han berømmet imidlertid etterforskningen som er gjort etter at politiet forsto at de kunne stå overfor en serieovergriper, og det ble satt i gang en sentralisert etterforskning.

— Det ble avgitt kompetent personell fra flere distrikter, som har fått lov til å konsentrere seg kun om denne saken, påpekte Volledal.

Flere dager gjenstår

Statsadvokaten skal i sin prosedyre gå gjennom bevisene rundt hvert enkelt av de 66 overgrepene i tiltalen, før han legger ned sin påstand.

Allerede i tiltalen varslet Volledal at han kan komme til å be om forvaring.

Han kommer trolig til å bruke opp mot to dager på sin prosedyre. Deretter skal bistandsadvokatene og Andersens forsvarer holde sine prosedyrer.

TILTALT: Erik Andersen er tiltalt for overgrep mot 66 gutter. Helge Skodvin (Arkivfoto)