Ove Sverre Bjørdal, Bergen Senterparti sin førstekandidat til bystyret, er ikke nådig mot sin egen partikollega etter Borten Moes angrep på miljøbevegelsen i Norge.

— Med sitt angrep på miljøbevegelsen angriper han også Bergen Sp og våre velgere. Vi er et miljøparti, har tett samarbeid med miljøbevegelsen og regner de som vår velgergruppe, sier Bjørdal.

Går ikke an

Borten Moe uttalte tirsdag at han synes det er et paradoks at miljøbevegelsen i Norge kjemper imot både vindmøller, vannkraft og kraftmaster, som trengs for å bygge ut fornybar energi.

— Jeg opplever at miljøbevegelsen aktivt legger kjelker i veien for at vi skal lykkes med våre ambisiøse fornybare mål. Det går ikke i hop å både ha en ambisjon om mer fornybar energiproduksjon og samtidig nekte å ta konsekvensene av det, sa Borten Moe til NTB.

Dialog

Uttalelsen vakte sterke reaksjoner, deriblant hos Bellona-leder Frederic Hauge. Han kalte energiministeren en inkompetent løgner i debatt med Borten Moe på Her og Nå i NRK P2.

Bjørdal sier at han ser konflikten mellom globalt miljøvern og lokalt naturvern, som Borten Moe viser til.

— Men jeg reagerer på hele holdningen hans. Man løser ikke den konflikten med å gå til angrep på Bellona og naturverndelen. Utfordringene i forhold til kraftlinjer og vindmøller må løses gjennom en dialog med naturvernere og dem som bor rundt, sier Bjørdal.

— Kunne holdt seg borte

Tirsdag har olje- og energiministeren bebudet at han kommer til Bergen og Hordaland. Borten Moe skal delta på et seminar på Universitetet i Bergen, og på rundreise i fylket. Bjørdal gjør det klart at han ikke er glad for å få besøk av Sp-ministeren i valgkampen.

— For vår del kunne han like gjerne holdt seg borte, sånn som han uttaler seg på tvers av våre velgere. Jeg ser at han er kalt inn på teppet til Liv Signe (Navarsete) og håper at han vil komme med en unnskyldning, sier Bjørdal.

- Frykter du at dette vil få innvirkning på valgresultatet for Sp i Bergen?

— Ja, i negativ retning. Jeg tror ikke det går så gale at vi ryker ut av bystyret. Men vi ser jo at mange som nå vil stemme De Grønne eller Byluftlisten er opptatt av saker som vi har frontet i årevis.