KARI PEDERSEN

I går var tillitsvalgte fra Nordstrand bydel i Oslo blant innlederne på et stormøte om konkurranseutsetting i Folkets Hus i Bergen.

Byrådets konkurransepolitikk har fått opposisjonen til å søke sammen.

— Det er første gang siden SV ble eget parti at vi er gått sammen om et arrangement på denne måten, hevdet SVs gruppesekretær Kjartan Haugsnes, en av de ca. 100 politikerne og fagorganiserte i den fullsatte salen.

Eget vaskefirma

Første trinn i byrådets konkurranseutsetting heter fritt brukervalg og er planlagt gjennomført fra neste høst. Da skal 200 hjemmehjelpere skilles ut fra resten av hjemmetjenestene i et eget foretak og tilby husvask i konkurranse med private bedrifter.

Ferske tall fra Nordstrand bydel, der fritt brukervalg har vært prøvd i halvannet år, viser at en tredel av nye brukere i 2004 velger en privat leverandør.

I går hadde Fagforbundet med seg sin evaluering av nyordningen. Ifølge den er fritt brukervalg en dårlig ordning for både utøvere og brukere.

Kritikken retter seg like mye mot organiseringen som følger med fritt brukervalg, som det faktum at private firma får konkurrere om brukerne.

Samarbeider ikke

Hjemmehjelperne samarbeider ikke lenger med hjemmesykepleien. Kommunen har dermed mistet muligheten for å koordinere de to tjenestene, og de ansatte har mistet det tverrfaglige samarbeidet, heter det i evalueringen fra Nordstrand.

Et eget bestillerkontor gjør alle vedtak om hvilken hjelp som skal ytes. Summen av vedtak, endringsmeldinger og arbeidssedler er enorm og krever store administrative ressurser.

De friskeste brukerne velger seg en privat leverandør, mens kommunen må ta hånd om de svakeste. Private leverandører har dessuten anledning til å avslå oppdrag når taket er nådd. De private kan selge ekstratjenester til dem som vil betale. Kommunen må ta unna når behovet øker.

«Organiseringen gjør også at det blir mer attraktivt å jobbe i de private firmaer hvor arbeidsmengden kan planlegges og de «vanskeligste» brukerne ikke er.

Oslo utvider

Forrige uke innledet avdelingsdirektør Jacob Landsvik fra Oslo på en høring for bystyrets helse- og sosialkomité. Landsvik viste da til at produktiviteten i hjemmetjenestene har økt etter innføring av fritt brukervalg.

Oslo planlegger å innføre fritt brukervalg i hele kommunen og prøve det for hjemmesykepleie.