– Vi fører en politikk som ligner på den som er i Danmark og delvis på Fremskrittspartiets. Hvorfor skal jeg være medlem av AP og jobbe for partiet da, spør Abdelmajid Jerad som ble valgt inn i bystyret for Arbeiderpartiet i fjor høst.

Det er særlig saker som har versert i media de siste ukene som har fått ham til å reagere.

Les også: Utviser forskere, fedre og mødre

– De utviser godt integrerte mennesker med kunnskap vi trenger og som er ønsket i lokalsamfunnene, sier Jerad og viser blant annet til russiske Nadejda Sokolova, forsker ved NTNU som nylig ble kastet ut av landet og dro videre til forskerjobb i Canada.

– Viser ut ekspertisen

Også andre enkeltsaker vekker Jerads harme.

– Vi snakker om at vi trenger ekspertise, men vi viser dem ut. Vi snakker om hvor viktig det er med integrering, men kaster ut folk som er godt integrert. Det er frustrerende og jeg blir veldig sint når jeg ser hvordan arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og departementet håndterer disse sakene. De er grove og harmonerer dårlig med Arbeiderpartiets verdier, sier Jerad, som er leder i integreringsutvalget i Bergen Ap.

I en rekke av utvisningssakene som har skapt overskrifter de siste årene, er det flere Arbeiderparti-ordførere som har tatt til motmæle mot utvisningsvedtak fra Utlendingsnemnda og mot arbeids- og inkluderingsdepartementets behandling. Sist Rita Ottervik i Trondheim som engasjerte seg i Sokolova-saken.

– Dette handler om hvordan vi stiller oss i konkurransen om studenter og forskere fra hele verden, sa Ottervik til Adresseavisen, og la til at «dette er en prinsipiell sak som viser at regelverket kan være til hinder for viktige politiske mål».

Dårlig debattklima

Abdelmajid Jerad er helt på linje med sin trønderske partifelle.

– Det er mange i lokalpolitikken rundt om i landet som er opptatt av det samme, men det virker som døren til rikspolitikerne er godt låst. Nå må Arbeiderpartiets fotfolk og lokalrepresentanter sammen skape trykk nok til at det reageres sentralt, sier Jerad.

Jerad mener klimaet for innvandrings- og integreringsdebatt ikke er som det burde være i Arbeiderpartiet.

– Jeg er aktiv blant annet fordi jeg ønsker at vi skal få til en god integreringsdebatt, men i Ap føler jeg at det ikke er noen god plattform for en slik debatt, sier han.

Noe av Jerad reagerer mest på, er at representanter og politikere med innvandrerbakgrunn etter hans mening blir lite synlig i Arbeiderpartiet.

– Er vi stemmekveg eller en ressurs som kan bidra til å rette opp disse skjevhetene?

Abdelmajid Jerad er innforstått med at hans utspill kan være kraftig kost for andre i partiet.

– Men noen må ta støyten. Slår dette tilbake på meg får det bare bli sånn, men denne debatten er for alvorlig og må løftes opp på et skikkelig nivå.

Hva synes du om saken? Si din mening her.

OPPGITT: - Jeg håper at jeg med dette kan sende et signal. At Arbeiderpartiet skjønner at hvis de ikke tar oss på alvor, er det ingen vits i å engasjere seg i politikken, sier Abdelmajid Jerad.
Larsen, Bjørn Erik