Reguleringsplan ligger nå til behandling i kommunen, men bygging blir det neppe før en gang i 2005.

Skepsisen var stor i forsamlingen da Sandviken Kulturhistoriske Forening en kveld i mars samlet et hundretall sandviksbeboere til orienteringsmøte om planene for Slaktehustomten. Blant annet ble utbyggerne kritisert for å selge prosjektet med tegninger i fugleperspektiv, noe som fikk nybyggene til å fortone seg lavere enn fortauet i Nye Sandviksvei.

På en ny perspektivskisse har tegneren gått inn for landing omtrent på høyde med Nye Sandviksvei. Arkitekt Torstein Skauge hos Scandiaconsult medgir at utbyggingen tar noe av utsikten, men understreker at nybyggene ikke skal fortone seg som en vegg mot sjøen.

— Vi har bevisst laget bygningene lange og smale slik at det skal være utsyn mot sjøen mellom bygningene, sier Skauge til Bergens Tidende.

Kommuneplanen for området sier at det kan bygges opp til fire etasjer på Slaktehustomten. Samtidig sier planen at nybygg på tomten ikke skal endre utsiktsforholdene fra Nye Sandviksvei.

— Dette er en motsetning i kommuneplanen. Fire etasjer høye bygg vil rage høyere enn Nye Sandviksvei, påpeker arkitekten.

— Litt avhengig av hvor du befinner deg, vil utsikten variere, legger han til.

Den ferdige reguleringsplanen ligger nå hos kommunens planavdeling. Ventelig vil den sendes ut på høring en gang før årsskiftet. Deretter går det trolig minst et år før utbyggingen er ferdig godkjent i bystyret. Byggestart kan derfor tidligst bli våren 2005, opplyser Tore Jensen hos Opus.