Bergens Tidende fortalte i går om Trond Eide som er rammet av syv hjerneslag. Han skulle få tildelt omsorgsleilighet av kommunen, men ved en feiltakelse fikk han en aldersleilighet i Olderhaugen borettslag. Vedtektene der sier at alle beboere skal være over 60 år. Dermed er Eide, med sine 44 år, for ung til å bo der, og han og konen Inger Lise er i ferd med å bli kastet ut. Familien har pusset opp den nye leiligheten for flere tusen kroner. Huset de tidligere bodde i, er solgt.

Innrømmer feil

Bergen kommune og Fana bydel innrømmer at det er de som har gjort feilen. Helse— og omsorgssjef Nina Nordvik i Fana sier det trengs tid for å finne en løsning, og anmoder Vestbo, som er forretningsfører for Olderhaugen borettslag, om å la familien Eide få bo i leiligheten inntil annen løsning er funnet. Men Vestbo har ikke myndighet over borettslagets vedtekter.

Lederen i borettslagets styre, Terje Lie Johannesen, sier styret ikke har myndighet til å vedta endring i vedtektene. Men Johannesen tror likevel at styret vil la Eide få midlertidig tillatelse til å bli boende, inntil generalforsamlingen i mai, eller til bydelen har funnet en annen løsning.

Pensjonistpartiet

— Vi regner med at dette ordner seg, og at vi kommer til en løsning med borettslaget, sier helse- og omsorgssjef Nina Nordvik.

— Jeg tror det er helt usannsynlig at generalforsamlingen vil endre vedtektene eller innvilge Eide permanent dispensasjon til å bo her, sier styrer i borettslaget, Terje Lie Johannesen.

Pensjonistpartiet i Bergen krever i en pressemelding at Fana bydel straks må sørge for å løse de problemer bydelen har brakt Trond Eide og hans kone opp i. I motsatt fall vil Pensjonistpartiet i neste bystyremøte kreve at kommunen sentralt tar affære.