— Jeg har fått muntlig beskjed om at verneombudet vil varsle stengning av boligen. Hva som blir det endelige utfallet vet vi ikke ennå, sier Steinar Løland, leder for helse- og sosialavdelingen i Bergenhus bydel.

Bydelsadministrasjonen har lenge vært klar over de ekstreme arbeidsforholdene ved Storhaugen barnebolig, og legger ikke skjul på at situasjonen er dramatisk.

— Alle tilfeller av vold mot personalet rapporteres inn til oss. Tallene har vært høye over tid, og jeg har dessverre ikke inntrykk at det siste halve året er det verste, sier Løland.

Spytting og kloring

Storhaugen barnebolig ligger på Årstad og har i dag fire psykisk utviklingshemmede brukere. Felles for dem er at de har alvorlige atferdsproblemer.

Brukerne er alle i tenårene og klarer ikke å kontrollere egen kroppsbruk. Dette har i flere år gått ut over personalet.

Det siste halve året er alle voldsepisoder blitt registrert. Oversikten viser at personalet utsettes for vold hver eneste dag. I snitt er det fem episoder i døgnet.

— Det dreier seg om slag, spark, spytting og kloring. I noen tilfeller er volden så alvorlig at det fører til skade, sier Løland.

— Hvor store skader er det snakk om?

— Det vet jeg rett og slett ikke.

Styrer ved barneboligen, Reidun Nesse, ønsker ikke å gi noen beskrivelse av voldsbruken.

— Jeg kan bare bekrefte at forholdene er dårlige, men jeg vil ikke si at dagens situasjon er akutt. Problemet har variert i omfang.

Antall brukere ved barneboligen ble for få år siden redusert fra seks til fire. Man håpet den gang at dette skulle lette arbeidssituasjonen for personalet, men det har ikke løst problemene.

I dag mottar bydelsadministrasjonen et brev fra hovedverneombud Stig-Are Mauland. Han mener forholdene i institusjonen er så graverende at det ikke er forsvarlig å drive videre, melder TVHordaland.

Dårlige lokaler

— Det er for tidlig å si hva som vil skje med brukerne. Nå skal arbeidstilsynet kobles inn for å undersøke forholdene, så får vi sette oss ned og finne en løsning på problemene, sier Steinar Løland.

Både administrasjonen og personalet er enige om at mye kunne vært annerledes om institusjonen hadde fått nye lokaler.

— Forholdene er så dårlige at det oppstår situasjoner der både ansatte og brukere utsetter seg selv for fare. Det er så enkelt at enkelte ganger er for trange, sier Løland.

Reidun Nesse innser at fysisk vold er en del av jobben for henne og medarbeiderne på Storhaugen.

— Det vil oppstå fysiske konfrontasjoner når man arbeider med utviklingshemmede med atferdsvansker. Jeg føler meg likevel sikker på at vi ville hatt langt færre tilfeller om vi hadde holdt til i et mer egnet bygg, sier Nesse

Styreren brukte gårsdagen til å ringe rundt og varsle de pårørende om at institusjonen nå står i fare for å bli stengt.

Bergens Tidende var i går kontakt med både hovedverneombud Stig-Are Mauland og flere ansatte ved Storhaugen barnebolig. Ingen ønsket å uttale seg om saken.

Det gjorde heller ikke leder for Fellesorganisasjonen i Bergen, Kenneth Larsen. Han vil ikke å gi noen kommentar før Vestlandsrevyen har presentert saken i kveld.

KAN BLI STENGT: Det siste halvåret har personalet ved Storhaugen barnebolig på Årstad registrerte nærmere 1000 voldsepisoder. Nå truer verneombudet med å stenge institusjonen.
FOTO: ARNE NILSEN