Byrådspartiene ser for seg en dyster budsjetthøst i Bergen, så dyster at Frps gruppeleder Tor Woldseth allerede nå slår fast at det ikke blir kutt i eiendomsskatten i Bergen til neste år heller. Dermed skyver han på et viktig valgløfte.

Lover halvering

— Slik som den rød-grønne regjeringen behandler oss kan vi ikke kutte i eiendomsskatten. Vi får håpe på et regimeskifte i 2009 som gir oss selskapsskatten tilbake, sier han.

I byrådsplattformen lover byrådet en halvering av eiendomsskatten i løpet av fireårsperioden. Men det betyr 160 millioner kroner i reduserte inntekter for kommunen, og det har Bergen ikke råd til nå.

— Vi ønsker jo å redusere eiendomsskatten, men det ser vanskelig ut, sier Høyres leder i bystyret, Hilde Onarheim.

Propagandaapparat

Gruppelederne i Høyre, Frp og KrF er skuffet over at de rød-grønne partiene i bystyret ikke deler byrådets kritikk av regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

— Når opposisjonspartiene sier at de nesten er fornøyd med regjeringens politikk, så vil de ikke innbyggernes beste, sier Onarheim.

— Har ikke byrådet lagt opp til en konfliktlinje i forhold til den rød-grønne regjeringen som gjør det vanskelig å få med de rød-grønne partiene i bystyret på et felles utspill?

— Jeg synes det er synd om konstruktiv kritikk oppfattes som konfliktskapende. Jeg hadde håpet at opposisjonen syntes det var viktigere å forsvare innbyggerne i Bergen enn å være en del av et propagandaapparat for regjeringen i Oslo, sier Filip Rygg.

Utsette sykehjem

De tre partiene i byråd mener det nye inntektssystemet gir Bergen kommune 50 millioner kroner mindre til neste år enn det dagens system gir. I tillegg forventer byrådspartiene en lønnsvekst som kommer til å ligge betydelig over det regjeringen ga signal om da byrådet laget budsjettet i fjor. Sammen med renteøkninger frykter byrådspartiene at kommunen til neste år mangler 150 millioner kroner til å dekke det tjenestetilbudet Bergen gir i dag.

— Mørketiden kommer nå med lønnsvekst og renteøkninger og prisøkning som følge av dette, spår Tor Woldseth.

Skal byrådet unngå en ny periode med underskudd i kommunen, mener de tre gruppelederne at tunge investeringer må utsettes.

— Vi har rett og slett ikke driftsmidler til alle de planlagte nye tilbudene. Da kan det bli aktuelt å skyve ytterligere på bygging av nye skolebygg. Det nye spesialsykehjemmet for demens kan bli utsatt. Og kanskje må vi utsette noen boliger for utviklingshemmede, sier Onarheim.

Ber Ohnstad kutte

Byrådspartiene forventer at opposisjonen stiller på lag med byrådspartiene i et felles fremstøt mot regjeringskontoret, men forhåpningen er ikke altfor store. Eller som Hilde Onarheim sier:

— Vi har opplevd konflikt fra første stund etter at det nye byrådet tiltrådte. Vi burde stått sammen. Nå kan den rød-grønne regjeringen overse henvendelsene fra Bergen fordi de rød-grønne partiene her i byen ikke protesterer, sier Onarheim.

Og KrFs Filip Rygg sender følgende oppfordring til Arbeiderpartiets gruppeleder Terje Ohnstad.

— Dersom han synes dette budsjettet er så bra, får han komme med kuttlisten.

Bør eiendomsskatten bort? Si din mening i feltet under!

Silje Katrine Robinson