Samferdselsdepartementet har siden i fjor mars hatt bompengesøknaden fra Bergen og Hordaland på bordet. Det er denne søknaden som skal finansiere videre bygging av Bybanen, blant annet gjennom dobling av bompengene.

Fredag kunne BT fortelle at det er regnestykkene til Skansetunnelen, en del av bompengesøknaden, som fører til den lange saksbehandlingen. Regjeringen mener nemlig prosjektet er for dårlig og usikkert fundert.

Direktør i Vegdirektoratet, Lars Aksnes, forteller at de har vært i kontinuerlig dialog med departementet om bompengesøknaden. — Hva anser dere som problematisk i forbindelse med søknaden?

— Vi synes ikke dette er problematisk. Det må departementet nesten svare for selv, hva de mener har ikke vi noe innsikt i.

- Hva mener dere?

— Vi støtter det lokale forslaget som er fremmet fra Bergen og Hordaland.

Ikke uvanlig

Han er ikke overrasket over at departementet bruker så lang tid på bompengesøknaden.

— Det er ikke helt uvanlig at den sentrale behandlingen tar tid. Det hender innimellom.

- Hva sier departementet om deres støtte til søknaden?

— Vi har ikke fått en forklaring på hvorfor vår behandling av den ikke var god nok.

Aksnes forteller videre at de har hele proposisjonsforslaget vedrørende bompengesøknaden klar.

— Med en gang KS2 (den eksterne kvalitetssikringen) er ferdig så kan sende forslaget videre. Vi har forberedt det meste av tekst og alt det andre.

Sterke reaksjoner

Oppslaget i BT skapte oppstand i det politiske Bergen. Etter et møte bestemte Ap, V, H, NHO, LO og Bergen Næringsråd seg for å sende et brev til samferdselsminister Marit Arnstad (Sp).

«Opplysningene vi er gjort kjent med gjennom dagens bergensaviser var ukjente for oss, og vi finner det nødvendig å uttrykke dyp bekymring for hvilke konsekvenser dette medfører for bybanen som bærebjelke i byutviklingen i Norges nest største by», skriver de. I samme brev ber de om et snarlig møte.

Diskuter saken under: