— Vi som bor i Fyllingsdalen og ytre områder av Laksevåg blir salderingsposter i Skyss sitt rutenett. Folk som bor et stykke unna det såkalte stamrutenettet til Skyss har også rett på et godt kollektivtilbud, sier Terje Mikkelsen.

Han er leder i Krohnegården Miljøforening som har 500 medlemmer. Når Skyss legger om rutenettet i sentrum, Bergen nord og Bergen vest, vil det ikke gå buss om Krohnegården etter klokken halv ni om kvelden. Søndager vil det ikke gå buss dit i det hele tatt. Busspassasjerene må i stedet gå til Sikthaugen eller Løvstakkskiftet og ta bussen derfra.

Flere biler

— Det bor mange eldre i området vårt. Både for dem og for barn er det langt å måtte gå til Løvstakkskiftet, sier Mikkelsen. Han synes det er underlig at bypolitikerne som har som mål å redusere biltrafikken, tillater slike ruteendringer.

— Økt biltrafikk må jo bli konsekvensen, sier han.

Allerede i juni tok han kontakt med Skyss om ruteendringene.

— Kundesenteret svarte at bussforbindelsen ut til oss skulle bli bedre. Men resultatet er likevel det motsatte. Mange kvir seg for å gå fra Løvstakkskiftet, fordi det er en del stigning. Vinterstid kan veien også til tider være glatt, sier Mikkelsen.

Mister Loddefjord-buss

Også beboere i Gravdals-området reagerer. I dag går det direktebuss fra byen ut Kringsjåveien til Gravdal og videre mot Loddefjord.

— Fra oktober snur ruten i Gravdal, sier Thorleiv Myking.

Han er leder i Laksevåg pensjonistforening som har protestert direkte til Hordaland fylkeskommune mot det nye rutetilbudet. Hele 113 medlemmer var til stede på møtet som vedtok protesten. Nå forlanger pensjonistforeningen at dagens rute må beholdes i det nye rutenettet.

Omvei

Tidligere samferdselstopp for Arbeiderpartiet, Arne Jacobsen, hører til blant protestantene.

— Det bor mange eldre i området. Mange bruker serviceinstitusjoner som banken, Nav og Posten på Vestkanten. Ikke alle har privatbil og data. De vil gjerne selv oppsøke kontorene. De er helt avhengige av at det går buss, sier han.

Både Myking og Jakobsen er klar over at det går mange busser langs Kringsjåveien mellom byen og Vestkanten.

— Men dette hjelper ikke eldre passasjerer som bor et stykke unna busstoppene. For dem blir det for lang å gå. Derfor vil mange som bor i Gravdal, først måtte ta bussen til sentrum for å skifte til en buss til Loddefjord om de har et ærend på Vestkanten, sier Myking.

Tar hovedveien

Kommunikasjonsrådgiver i Skyss, Camilla Lundberg Berntzen, sier Skyss ønsker å styrke tilbudet på de traseene det bor flest folk, og å tilby høyere kapasitet på strekninger der selskapet vet at det ofte er fulle busser.

Berntzen bekrefter at det blir noen færre avganger daglig til Krohnegården.

— Men generelt styrker vi busstilbudet fra sentrum til Fyllingsdalen. Beboerne i Krohnegården kan benytte disse rutene om de går til Sikthaugen eller Løvstakkskiftet, sier hun.

Hun avviser at Ytre Laksevåg og Gravdal får et dårligere busstilbud til Loddefjord.

Kringsjåveien

— Tvert imot. Det blir flere avganger, nesten dobbelt så mange som dagens tilbud. Hun forklarer at rute 20 skal gå i rute mellom Haukeland sykehus og Storavatnet terminal via Danmarks plass, langs Kringsjåveien til Lyngbø og Loddefjord terminal.

— Ved å gå opp i Kringsjåveien kan passasjerer som skal til Vestkanten, benytte denne linjen. Da slipper de å kjøre om sentrum først, sier hun.

Hva synes du om ruteendingene til Skyss? Si din mening i feltet under!

LIKER ENDRINGENE DÅRLIG: Egil Mikkelsen tar daglig bussen fra Krohnegården. Fra neste mandag må han og de andre som benytter busstoppet, gå til Løvstakkskiftet. Skyss kjører ikke lenger busser dit på kveldstid.