— Dette er en sak mellom kommunen og BNR som Skyss ikke ønsker å være part i, sier direktør Oddmund Sylta.

— Hvor vanlig er det med et så anspent forhold mellom en kommune og en operatør?

— Vi i Skyss har generelt et godt forhold til alle kommuner og operatører.

— Hvordan følger Skyss opp at BNR innfrir kontraktsbetingelsene?'

— Det gjør vi gjennom faste driftsmøter med operatøren.

— Hva må til for at en konsesjon trekkes tilbake?

— Skyss har en kontrakt med BNR som regulerer partenes forpliktelser. For at kontrakten skal heves, må det foreligge "vesentlig mislighold" av den, sier Oddmund Sylta.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen slo for noen uker siden fast at noe slikt ikke foreligger.

BNR har en avtale med Skyss om at driftsavvikene skal ligge under fire prosent på årsbasis.

— Vi er langt under dette. Overfor Hordaland fylkeskommune har vi dokumentert et driftsavvik på 0,16 % etter at vi overtok. Da har vi trukket ut alle tilfellene der strømmen på kaiene ikke har virket. Dette har Sund kommune ansvaret for. Tar vi med driftsavvikene på grunn av dette, er avvikstallet på 0,51 prosent, sier administrerende direktør Trygve Tønnessen i BNR.