— Det har gått veldig bra, egentlig. Jeg tror det har vært viktig å ha veiledere ute som kan hjelpe passasjerene, sier Camilla Lundberg Berntzen, kommunikasjonsrådgiver i Skyss.

Små, tekniske innkjøringsproblemer på de nye bussene og litt forsinkelser, har det vært. Verst rammet har stamlinjene 3 og 4 vært, på grunn av trafikale problemer og noen tekniske problemer med de nye bussene. Det er Skyss' konklusjon etter å ha evaluert første uken med bussomlegging sammen med Tide Buss i dag.

Trafikkproblemer

— Nesten hver dag har det vært ulykker, stengte veier, sprengning i Helleveien og arbeid i Ikea-krysset, så forsinkelsene skyldes i hovedsak at det har vært flere trafikale problemer enn normalt. Så har det vært noen innkjøringsproblemer med de 100 nye bussene som er satt inn i rute, men det er rettet opp nå. Når det er mye nytt på en gang, så tar det tid før ting setter seg. Litt forsinkelser i starten er å forvente, men målet er at stamnlinjene skal gå hvert 10.minutt, sier Berntzen.

En uke etter den store omleggingen i bussenes rutenett, satte Skyss og Tide Buss sine folk seg ned for å diskutere hvordan det har gått. Mens Skyss har ansvar for rutene, har sjåførene til Tide Buss ansvaret for å utføre jobben og få passasjerene der de skal i tide.

Både fra nord og fra vest har det, ifølge Skyss, vært såkalte «fremkommelighetsproblemer» utenom det vanlige. Dette har rammet særlig stamlinje 3 og 4.

- Dere har laget ruter som går gjennom to bydeler i tillegg til sentrum, det er et travelt trafikkbilde i denne byen og forsinkelser på disse rutene er ikke noe nytt. Hva har dere gjort i forkant for å møte disse trafikale utfordringene?

— Veinettet er ganske sprengt i utgangspunktet, men vi må jo forvente at trafikken går som normalt, og vi har lagt inn ekstra tid i rushtrafikken. Vi har prøvd å bruke de ressursene som er tilgjengelig der vi ser at det er flest reisende. Rutene er bygget på demografiske data og reisevaneundersøkelser og lagt opp etter at mange reiser hele traseen, f eks fra Åsane til Haukeland Sykehus (linje 3) og Åsane - Fyllingsdalen (linje 4), der det er store arbeidsplasser og store boligområder, sier Berntzen.

Fortsatt lite klager

I Åsane var det knyttet en del spenning til om bussene ville komme seg greit ut i den trafikerte Steinestøvegen, når 110 busser skulle inn og ut fra det nye anlegget på Haukås/Brurås.

Da Skyss stilte til nettmøte hos bt.no, fikk de travle timer.

— Folk har mange spørsmål, men klager lite. Vi har også fått skryt fra folk som har fått et bedre busstilbud nå. Og det synes vi er vedig hyggelig. Men terskelen for å ta kontakt med skryt er nok høyere enn for klager, sier Berntzen.

Ris eller ros til Skyss? Skriv din hjertens mening i feltet under!