På den ene haugen sitter byrådslederen og truer med kabinettspørsmål, på den andre vifter opposisjonen med trusler om mistillit. Ingen vil alene klistres til kutt som kan påføre eldre liggesår og skoleunger forkjølelse.

Høyt spill

For det Ap-dominerte byrådet er det ingen vinnersak å gå av fordi en ikke fikk støtte til å kutte skole— og helsebudsjettet til margen. Høyre ivrer på sin side ikke etter å overta styringen av byen ett år før kommunevalget. Iherdig forsøker partiet å klistre ansvaret for kommunens elendighet til byrådet, uten å måtte gå til det skritt å felle det.

Både Arbeiderpartiet og Høyre er fortiden mer opptatt av å drive munnhuggeri mot hverandre, enn å finne konstruktive løsninger som kan skåne tilbudet til eldre og barn.

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen innkalte i all hast til pressekonferanse onsdag. Der viet hun det meste av sin tid til å skjelle ut Høyre for ikke å ta ansvar for å få økonomien i Bergen på skinner. Høyres Monica Mæland svarer at det er byrådet som ikke gjør jobben sin.

Gjør ikke jobben sin

Sannheten er at ingen av dem har tatt seg bryet med å vise hvordan eldre og barn i praksis kan skånes. Byrådet har i tråd med bystyrets vedtak delt ut et kutt på to prosent og bedt bydelsstyrene komme med alternative forslag som gjør at områdene kan skjermes. Høyre har kun sagt at eldre og barn skal skjermes, uten å si hvordan det skal skje.

Flere i bypolitikken mener Høyre og Arbeiderpartiet for øyeblikket er i ferd med å gi karusellen så stor fart, at ingen kan hoppe av. Den ene kan bli tvunget til å stille kabinettspørsmål, den andre til å fremsette mistillit. I øyeblikket er ingen innstilt på å bakke ut. Men det går ennå en tid før det eventuelt blir krise. Først skal budsjettforslaget legges frem, og det avslører en så umulig økonomisk situasjon at Høyre kanskje ysten på ansvaret.