Bergen tingrett fant ingen formildende omstendigheter for den 41 år gamle askøyværingen. De har funnet bevist at han skylder sin tidligere kone hele 646.232 kroner i barnebidrag.

Ektefellene ble skilt ved dom i 1988. Kvinnen fikk foreldreretten for parets to barn, og Askøy trygdekontor slo fast at 41-åringen skulle betale 2760 kroner i bidrag hver måned.

Da Trygdeetatens Innkrevningssentral anmeldte mannen i fjor hadde han ikke frivillig betalt bidrag en eneste gang siden 1992.