Juryen som i går frikjente 27-åringen for drap på nordsjøarbeideren Øyvind Bjarte Madsen, brukte i dag bare 30 minutter på å svare på spørsmål om han hadde gjort seg skyldig i legemsbeskadigelse. I går brukte juryen fem timer på å avsi sin kjennelse.

De ti lagrettemedlemmene slo fast at tiltalt nr. 3 hadde medvirket til grov legemsbeskadigelse med døden til følge. Han handlet med overlegg og med særlig farlig redskap.

Kjennelsen var i tråd med aktors påstand.

— Når lagretten svarte nei på spørsmålet om drap, så forholder jeg meg til det. Ut fra bevisene i saken mener jeg de har svart riktig på spørsmålene som ble stilt i dag, sier statsadvokat Gert Johan Kjelby.

27-åringen er dermed kjent skyldig i de samme forhold som han ble dømt for i byretten i fjor. Det er ventet at aktor vil legge ned påstand om åtte års ubetinget fengsel. Advokat Kaj Wigum vil be om at hans klient får en mildere straff.

Dom i saken faller sannsynligvis først i morgen. Da er 27-åringen ferdig med drapssaken. De to medtiltalte, Jarle Olsen og Tor Helge Flaten, må møte til en ny rettssak til høsten. 27-åringen vil da bli innkalt som vitne.