Kjennelsen i Gulating lagmannsrett innebærer at de tre albanske mennene kan få en strengere straff enn de fikk i Bergen tingrett i juni. Da ble de også dømt for menneskehandel, men ikke grov. — Vi er fornøyd med kjennelsen, den er i tråd med det påtalemyndigheten har ment hele tiden, sier politiadvokat og aktor Rudolf Christoffersen.