— Båten har åpenbart mistet all stabilitet på kort tid, sier sjøfartsdirektør Rune Teisrud til Bergens Tidende. En plutselig forskyvning av lasten i den blikkstille Vatlestraumen uten at noe ekstraordinært hadde inntruffet først, anser Teisrud som helt usannsynlig.

— Men dersom båten har tatt inn tilstrekkelig med vann, for eksempel i lasteromsområdet, kan det ha skapt sterk slagside, sier Teisrud, som understreker at etterforskningen må vise hva som faktisk har skjedd.

— Et slik spesialskip skal tåle en god del slagside før det går rundt. At noe slikt kan skje på et sted som dette er svært oppsiktsvekkende og selvsagt dypt tragisk, sier Teisrud.

- Må ha svingt for sent

Det ble i går kveld meldt om at havaristen hadde en stor flenge i skroget på styrbord side. Sjøkaptein Kåre Gangsø har gått Vatlestraumen hundrevis av ganger med båter opp mot «Rocknes» sin størrelse, og har en klar teori om hva som må ha skjedd.

— Når man kommer sørover i Vatlestraumen, må det svinges hardt babord like før man får hvit sektor fra Hilleren lykt. Svingen er nesten 90 grader. Dersom du svinger for sent, har for lav fart eller strømmen er for sterk, har du et alvorlig problem. Da kan du komme borti lykten som står på et skjær midt i sundet, sier Gangsø, som har 25 års erfaring i dette farvannet.

Kapteinen mener det han så på fjernsynet i går kveld underbygger hans teori om at «Rocknes» har svinget for sent og fått skåret opp styrbord skuteside på skjæret.

— Jeg la merke til at roret lå hardt babord. Det tyder på at noe har gått galt i det båten prøvde å svinge, sier Gangsø.

Hadde los om bord

«Rocknes» hadde los om bord da ulykken skjedde.

— Han er reddet, og har avgitt forklaring til politiet, opplyser informasjonssjef Ole Arvesen i Kystverket, som ikke ville si noe om hva losen har forklart om havariet. Han ville heller ikke si hvor losen gikk om bord på «Rocknes» eller hvor langt han skulle være med.

Båten hadde 900 tonn tungolje og 45 tonn diesel i tankene da den gikk rundt, etter å ha bunkret drivstoff på Essos terminal på Skålevikneset like vest for Askøybrua mandag ettermiddag.

Flere vitner reagerte på at båten hadde kraftig slagside da den gikk inn til Skålevikneset, bare få timer før ulykken.

— Båten krenget noe vanvittig da den svingte inn til terminalen, og lå med kraftig slagside ved kai, sier Jan Petter Lundekvam, som bor med utsyn til Essos terminal.