Han støtter ikke Skanskas krav om erstatning.

– Prinsipielt mener jeg at den som ønsker anbud også bør kunne bestemme seg for at dette blir for dyrt og gjennomgå prosjektet på nytt før man eventuelt utlyser på nytt.

Men stortingsrepresentanten og samferdselspolitikeren Sortevik mener Skanska avdekker et systemproblem når det gjelder budsjettering av store samferdselsprosjekter.

– Det er ikke tvil om at flere av de større prosjektene der statsråden og departementet har slått alarm, grunnet prisstigning skyldes dårlig faglig grunnlagsarbeid fra Statens vegvesens side.

I tillegg ligger det et politisk element i dette, slik Sortevik ser det.

– Man synser lav pris for prosjekter man liker og man synser høyt for prosjekter man ikke liker.

Han mener Jondalstunnelen er et tydelig eksempel på dette siste.

– Statsråden har nylig satt foten ned og sagt at vi står på en pris som ligger ca. 100 mill.kr lavere enn det Statens vegvesen mener prosjektet vil koste. Fylkesrådmannen tviholder på høyeste pris.

Han tror Hardangerbrua kunne vært kommet nærmere oppstart dersom priskalkylene hadde vært mer realistiske i begynnelsen.