— Det skyldes at han reiste til avrusingsklinikken før vi rakk å snakke med ham. Vi trenger litt tid på å behandle en slik søknad, og da må vi være i dialog med søkeren, forklarer sosialsjef i Åsane, Jostein Hestnes.

— Tar ikke sosialkontoret selv kontakt med søkeren?

— Det har ikke vært gjort hittil, sier Hestnes.

Likevel håper og tror sosialsjefen at behandlingen av søknaden vil bli sluttført innen rimelig kort tid.

Kom for brått på

Hestnes forklarer at Takvam ble løslatt fra fengselet tidligere enn planlagt. Han mener det er hovedårsaken til at sosialkontoret ikke hadde tatt stilling til noe avrusingstilbud for Takvam umiddelbart etter soning.

— Hans opprinnelige søknad gjaldt å få bruke tid av soningen på en avrusingsinstitusjon. Han hadde kontakt med sosialkontoret og ble rådet til å ta dette opp med fengselsledelsen, forklarer sosialsjefen.

— Da han plutselig ble løslatt noen dager etter, ble søknaden endret til opphold på institusjon umiddelbart etter soning. Hadde det vært kontakt mellom søkeren og sosialkontoret i god tid før løslatelse, ville saken kunne vært behandlet innen han ble løslatt, sier Hestnes.

Moderat rusproblem

Da søknaden ble levert, hadde Takvam nesten ikke vært i kontakt med sitt sosialkontor på over et år. Den kontakten som tidligere hadde vært, indikerte ifølge Hestnes bare et moderat rusproblem.

— Dermed var vi nødt til å kartlegge situasjonen på ny, og det er ikke alltid gjort på to-tre dager. Takvam ble også frarådet å reise før søknaden var behandlet. Det er ikke lett å ha et behandlingstilbud klart når løslatelsen skjer så brått som i dette tilfellet, sier Hestnes.

— Ifølge Takvam sa folk på sosialkontoret at dette var en hastesak. Stemmer ikke det?

— Nei, jeg har snakket med den hos oss som tok samtalen, og han sier at noe slikt aldri ble sagt, sier Hestnes.