I april 2003 fløy et helikopter mot frukttrærne på Sekse i Ullensvang for å spre kalk.

Helikopteret var 200-300 meter fra kalkingsstedet da det traff en strømledning, 31 meter over bakken.

— Når du skal spre kalk må du ligge fem-10 meter over bakken, men i transportfasen er det ikke trygt å fly lavt, sier havariinspektør Tor Nørstegård i Havarikommisjonen.

Én av mange ulykker

Etter kollisjonen gikk fartøyet i bakken og ble totalskadet, mens føreren kun ble noe forslått.

I rapporten fra Havarikommisjonen får Pegasus Helicopter AS kritikk:

  • Selskapet fulgte ikke egne prosedyrer når det gjaldt å tegne inn hindringer i luften på kartet.
  • Selskapets prosedyrer for kalking var generelle og sa lite om hvordan de skulle gjennomføres i praksis.
  • Selskapets helikoptre har i tillegg til denne ulykken truffet hindere i luften tre ganger i forbindelse med kalking fra april 2000 til september 2003. Ifølge Nørstegård er det tilfeldig at ulykkene ikke har endt mye verre.

— Vi mener Pegasus Helicopter ikke har tatt problemet tilstrekkelig på alvor, sier han.

I rapporten foreslår kommisjonen en rekke sikkerhets-tilrådinger.

Strid om kritikk

Daglig leder i Pegasus Helicopter, Tore Strid, er uenig i kritikken mot selskapets prosedyrer.

— Informasjon om strømledningen var innhentet på forhånd, og fartøysjefen var gjort oppmerksom på den.

Kjennskapen bekreftes i rapporten fra Havarikommisjonen.

— Vi mener denne episoden skyldes feil gjort av piloten, nettopp fordi han ikke fulgte prosedyrene, sier Strid.

Han hevder dessuten at det bare har skjedd tre kollisjoner i forbindelse med kalking.

— Dette er jeg helt sikker på, men har ikke papirene foran meg så jeg kan si hvilke episoder det gjelder.

Siden 2003 har det ikke skjedd flere liknende ulykker.