— Årsaken er den dårlige økonomien i kommunehelsetjenesten og sykehusene. Dette har ført til nedbemanning av det personalet som skal veilede og undervise studentene, hevder hun.

I hele femti prosent av studietiden er sykepleierne utplassert i praksis på sykehjem, sykehus og andre institusjoner. At de blir bedt om å utføre oppgaver de ikke har lov til å utføre, er ikke nytt.

— Tvert om er det et økende problem, sier Golten.

— Til syvende og sist er det pasientene som blir skadelidende, dersom helsepersonellet ikke har gode nok kunnskaper, sier hun.