Stoltenberg tok opp den begredelige oppslutningen til regjeringspartiene generelt og Arbeiderpartiet spesielt da han talte på LO og Aps fagligpolitiske seminar på Sørmarka mandag. Tydeligst var erkjennelsen av at «håndteringen av uenigheten» i kraftlinjesaken i Hardanger har bidratt til at oppslutningen har stupt denne sommeren.

— Deler av diskusjonen rundt kraftforsyningen til bergensområdet – hvor sentrale medlemmer av regjeringen var innblandet – var ikke god. Den uenigheten hadde en form som ikke tjente saken. Det er vi enige om, sa Stoltenberg på en pressekonferanse etter innlegget på konferansen.

Alle statsrådene til Arbeiderpartiet deltok på konferansen på LO-komplekset Sørmarka i Ski kommune i Akershus mandag. De fagligpolitiske konferansene er en av flere tradisjoner for å ivareta de sterke båndene mellom Ap og LO.

Førstesidekrangel

Den offentlige krangelen om hvem som hadde skylden for det endelige vedtaket om å bygge kraftlinje til Bergen med høyspentmaster og luftspenn toppet seg da SV-leder Kristin Halvorsen pekte på Senterpartiet som en viktig pådriver for de upopulære «monstermastene» med påfølgende oppskværing på forsiden av VG.

Da lå det allerede en oppfatning i opinionen om at Ap i hvert fall hadde fått sin vilje i saken. Statsministeren selv var så å si taus inntil han sammen med olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) gjennomførte en delvis snuoperasjon og gikk med på ny utredning av alternativene til master og luftspenn i de mest utsatte områdene i Hardanger.

— Vi må ikke fornekte at vi er tre ulike partier som har tre ulike syn i enkelte saker. Men vi må klare å håndtere den uenigheten på en bedre måte enn dette, sa Stoltenberg.

Må på offensiven

Men hele forklaringen bak Aps fall denne sommeren fra posisjonen som Norges største parti ligger neppe i Hardanger-saken. Selvskryt har heller ikke gjort saken bedre. Regjeringens fremheving av oppnådde resultater etter fem år ved makten står milevis fra virkeligheten til de som møter problemer for eksempel i barnevernet og eldreomsorgen, fremholdt statsministeren selv.

— Vi får ikke stemmer i takknemlighet for det vi har gjort, men i forventning til hva vi skal gjøre. Det som er vår styrke – resultatene – blir også vår svakhet, sa han i sitt innlegg.

— Nå vi skryter, dannes det seg en slags sperre mellom oss og virkeligheten, sa han.

Frykter høyredreining

Det er fortsatt et drøyt år igjen til kommunevalget neste høst og mye kan skje før den tid. Nestleder Tor-Arne Solbakken i LO frykter vi får se starten på «høyredreiningen» hvis Ap, med LOs hjelp, ikke kommer på offensiven.

— Vi skal finne tilbake vinnersporet med saker og prosjekter som skaper entusiasme, sa han og ramset opp kamp mot sosial dumping, mot arbeidsledighet, ufrivillig deltid og spekulative arbeidsgivere.

— Kommunevalget blir den store testen før neste stortingsvalg, sa han.

Tror du Ap snur trenden før kommunevalget? Bruk kommentarfeltet.