— Vi oppfatter at det er et rimelig forhold mellom tilbud og etterspørsel. Men i en gitt situasjon kan det ta litt tid å finne plass, sier Nina Bolstad, avdelingsdirektør for fagteam i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) region vest.

Hun mener institusjoner som ombestemmer seg i siste liten er en av årsakene til at ungdommer må vente på plass.

— Det har hendt at institusjonen vi har foreslått trekker seg like før nemndsbehandling fordi de har skjønt at saken var mer alvorlig enn de først hadde trodd, sier Bolstad.

Avdelingsdirektøren er ikke enig med fylkesnemndslederen i at det er et økende problem at Bufetat ikke klarer å finne plasser til de hardest belastede ungdommene.

— Jeg kjenner bare til ett slikt tilfelle, sier Bolstad.

— En enkelt advokat kan vise til to saker som er trukket i løpet av seks uker?

— Ja vel, men jeg kjenner bare til ett tilfelle, sier hun.

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har til sammen 21 institusjoner som kan ta imot ungdommer med tvangsvedtak. 13 av disse er private.

— Og i noen tilfeller bruker vi institusjoner andre steder i landet, sier Bolstad.