Bård Breiviks advokat Gudbrand Østbye sier til Bergens Tidende at konflikten som har oppstått er et forhold mellom Instanes og Bergen kommune.

— De tekniske forholdene som nå kommer opp var Instanes der for å ta seg av. De er tekniske konsulenter. Gir de gale råd, som gjør at du får skader, så må de ta ansvaret for skadene.

Som et eksempel på et slikt forhold viser Østbye til boremetoden som var brukt for å bore hull til de langsgående stålstagene inne i søylene.

— Måten det skulle bores på var en del av det ansvaret Instanes hadde. Bård Breivik hadde under prosessen advart Instanes mot å bruke trykkluftbor fordi dette skaper riss. Likevel ble det brukt trykkluftbor, sier Østbye.

Han sier Breivik er svært lei seg for det som har skjedd.

— Og kommer nye søyler vil han legge inn sin arbeidskraft og kunstnerisk virke og gjøre alt som står i hans makt for å bidra til at dette igjen blir kunstnerisk holdbart. Han vil gjerne bidra til en løsning som ligger utenom rettsapparatet.

Direktør Arne Instanes i Instanes AS mener firmaet hadde et svært begrenset ansvar i arbeidet.

— Vårt oppdrag har vært begrenset til å vurdere bæreevnen til søylene. Vi har også skulle kontrollere søylenes tverrsnitt for å sikre oss at diameteren har vært tilfredsstillende i forhold til bæreevnen.

Opplysninger om søylenes bæreevne kom fra andre.

— Så har vi sørget for at de lastene som søylene utsettes for er innenfor grensene.

Instanes tar ikke noe ansvar for de problemene som har oppstått når det gjelder granittens beskaffenhet.

— Rissene er oppstått til dels før søylene er utsatt for last. Konstruksjonene er prøvd ut i fullskala i laboratoriet og funnet egnet til formålet som søyler som skulle bære et stort glasstak over et torg, og til å tåle transport og bearbeidelse.

Instanes mener kommunens forslag til midlertidig løsning er god.

— Kommunens forslag til tiltak er de samme som vi lanserte ganske tidlig i prosessen, sier han.