– Jeg har engasjert et byggefirma og de har håndtert all dialog med kommunen. Jeg har stolt på at de gjorde ting riktig, sier Jacobsen.

Fikk forsikringer

Han ble gjort oppmerksom på problemene med murene i 2003. Året etter kom det to klager fra den ene naboen. Jacobsen insisterte på at murene var lovlige.

– Jeg ble fra Norrøna Hus forsikret at de nødvendige tillatelser forelå, forklarer Jacobsen.

Han gir også Norrøna Hus ansvaret for at garasjebyggingen startet uten søknad. De får skylden for brudd på avstandsbestemmelsen og innsetting av ulovlig takvinduer.

– Jeg engasjerte firmaet med den troen og forvissningen om at de visste hvilke lover og regler som gjaldt.

Jakobsen sier han sommeren 2006 hadde et møte med Norrøna Hus der han tok opp de manglende søknadene.

Innrømmer trusler

– I fire år er du blitt gjort oppmerksom på at det ikke foreligger nødvendige søknader fra ansvarshavende. Har du på noe tidspunkt vurdert å skifte dem ut?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Du blir beskyldt for å ha opptrådt truende overfor naboer. Kan du forstå hvorfor de oppfatter det slik?

– Ja, definitivt og jeg har skriftlig henvendt meg til naboen og beklaget det utbruddet.

Norrøna Hus tar ikke på seg alt ansvar for det som har skjedd.

– Vi har ikke ansvar for at murene ikke ble søkt om. De ble satt opp uten vår vitende og vilje. Garasjemurene er heller ikke vårt ansvar. Men jeg ser at vi har ansvar for de andre feilene som er gjort, sier daglig leder Jarle Turøy.

Han sier firmaet har hatt ansvar for å rydde opp i mye av rotet rundt byggesaken. Han understreker at det nå foreligger søknad på alle tiltak kommunen har gitt pålegg om.