— Det har skjedd mange tragedier på grunn av manglende kompetanse. Politiet har tatt ut tiltaler på grunnlag av enkeltutsagn, og uskyldige er blitt dømt, sier spesialpedagog Kari Trøften Gamst.

Sammen med spesialpedagog Åse Langballe har hun skrevet doktoravhandling om dommeravhør av barn på begynnelsen av 1990-tallet. Da de begynte å se nærmere på rundt femti videoopptak, viste seg at det var mange spørsmål å ta tak i å ta tak i.

— Politiet hadde dårlig kompetanse på dette området. Barna fikk i liten grad komme til med sine historier og mange av dem som gjennomførte avhørene stilte altfor mange og altfor detaljerte spørsmål, sier Åse Langballe.

Hun påpeker samtidig at mange skyldige nok har gått fri fordi det er vanskelig å få informasjon fra barn som tilfredsstiller beviskrav i sedelighetssaker.

— Dommeravhør har vært dårlig tilrettelagt for barn, sier Langballe.

Suggesjon

Barnet: «Han tok meg på tissen».

Avhører: «Tok han tissen sin inn i din tiss?»

Trøften Gamst og Langballe bruker dette som eksempel på ledende spørsmål.

— I en noen tilfeller kan barn ha blitt utsatt for suggesjon. De er blitt ledet til å fortelle noe som faktisk ikke har skjedd fordi de er påvirket av avhøreren. Barn kan være svært lette å lede, sier Åse Langballe.

— Derfor må er det så viktige at metodene er gode, og at vi er ydmyke både overfor barna og de mistenkte. Dette er veldig komplekse problemer, understreker Langballe.

Spesialpedagogene kjenner ikke til incestsaken fra Bergen, men uttaler seg på generelt grunnlag. De understreker at metodene for dommeravhør av barn er blitt mye bedre de siste årene.

- Uakseptabelt

Juryen i en lagmannsrett begrunner aldri en kjennelse. Derfor er det umulig å vite hva de la vekt på da Svein Landro ble frifunnet. Men avhør av både sønnen og niesen ble spilt av under rettssaken i Trondheim. Avhørene fikk sterk kritikk av hans forsvarer Erling Olav Lyngtveit. Advokaten brukte også mye tid på dette under sin prosedyre på onsdag.

— Dette er noe av det verste jeg har hørt. Måten avhørene er gjennomført på er helt uakseptable, sier Lyngtveit og sikter til at det ble brukt svært ledende spørsmål.

Niesen til Landro sa i retten at hun følte seg presset til å fortelle om overgrep da hun var i dommeravhør som elleveåring.

Hun trakk tilbake sin forklaring fra 1992 i forkant av den gjenopptatte saken i Trondheim.