Manglende lys skyldes mangel på penger, ifølge regionveisjef Olav Ellevset i Statens vegvesen.

— Vi har et oppgraderingsprogram for tunnelene, men vi synes selv at det går for seint. Når det kommer budsjetturbulens og kutt, går det lett ut over slike oppgraderinger, sier Ellevset.

Tunneler er et pengesluk, og i Hordaland blir rundt en femtedel av budsjettet til drift og vedlikehold brukt på tunneler. I Oslo blir mer enn en tredjedel satt av til hullene i fjellet, selv om andelen tunnelvei er langt lavere enn i Hordaland. Ellevset gir et stort økonomisk etterslep skylden for at vestlandske tunneler er så mørke.

— Vi innrømmer at vi har et stort behov for å oppgradere dem. Behovet er dessuten stort. Halvparten av landets tunneler er i de tre vestlandsfylkene, og det vil koste mange hundre millioner å oppgradere dem etter kravene, sier Ellevset.

Ifølge BTs kontroll sliter også nyere tunneler, som for eksempel Sætretunnelen, med å oppfylle kravene. Det vil Ellevset sjekke.

— Jeg vil tro at de fleste tunneler har holdt kravene etter datidens krav. Kravene er blitt oppjustert ganske ofte, sier han.

Han innrømmer at mørke tunneler kan føles utrygge og risikable.

— Dette har helt klart sikkerhetsmessige konsekvenser. Statistisk sett er det ikke mange ulykker som skjer. Men det føles ubehagelig, og da kan ting skje. De fleste vil reagere med å sette ned farten, sier veisjefen.

For kontrollens mørkeste tunnel, Vallaviktunnelen i Granvin, kommer løsningen etter hvert. Etter planen skal tunnelen bli oppjustert ved byggingen av Hardangerbrua.

Statssekretær Hege Solbakken i Samferdselsdepartementet ønsket i går ikke å uttale seg om saken.