Familien på Vinnes i Fusa har ikke bare fått vedtak om nødvendig helsehjelp for å overvåke Emma om natten. I tillegg er det gjort vedtak om at familien skal kompenseres et gitt beløp når de selv må ta nattevakten.

– Det siste kravet er blitt liggende i kommunen. Pengene er uteblitt. Men det er viktig å understreke at dette er betaling for arbeid vi aldri har ønsket å påta oss, sier Arne Richard Stadaas.

Konflikt om betalingen, pluss manglende svar på en søknad om økt timehjelp, gjorde at familien på tampen av fjoråret klaget til Fylkesmannen. Det resulterte i et møte mellom fylkeslegen, kommunen og Stadaas.

Klagen ble trukket, og kommunen møtte Stadaas på nytt. Men fortsatt gjenstår det uklarheter i avtalen partene imellom, ifølge Stadaas.

Anne Lise Aaseng, helse— og sosialsjef i Fusa kommune, viser til taushetsplikten og vil ikke kommentere saken.

Arne Richard Stadaas vil ikke løse kommunen fra taushetsplikten:

– Denne saken handler ikke om taushetsbelagte tema, men det enkle spørsmål om ikke kommunen har plikt til å oppfylle vedtakene sine, som er hjemlet i loven.

Assisterende fylkeslege Svein Hindal bekrefter at kommunen er pliktig til det. Han kjenner ikke den konkrete saken, og vil ikke gå inn på den:

– I utgangspunktet må det være slik at dersom en kommune har fattet et vedtak om nødvendig helsehjelp, så skal det vedtaket følges opp. Det må være ekstraordinære forhold som gjør at det ikke blir oppfylt, sier Hindal.