Det forfalte beløpet er betydelig og påvirker kommuneøkonomien

I året som gikk er det gravet og sprengt omtrent sammenhengende langs bybanetraseen fra sentrum til Nesttun. Med så stor aktivitet kommer regningene som på skinner, pengene triller tilsvarende fort ut.

Bergensprogrammet inkluderer utbyggingen av Ringveg Vest og Bybanen. Det statlige bidraget skal etter stortingsvedtak være på 40 prosent, men de statlige kronene skal etter planen først for alvor komme de neste årene.

Les: Lover snarlig løsning

Bompenger

Så langt har utbyggingen i stor grad vært bompengefinansiert. Kommunen forskutterer utbyggingen løpende og får pengene refundert kvartalsvis fra Statens vegvesen som igjen får pengene fra Bompengeselskapet.

Bompengeselskapet har for øvrig vært nødt til å ta opp lån for å kunne overholde betalingsforpliktelsene overfor Vegvesenet og derigjennom Bergen kommune. Bergen kommune har garantert for lånet.

— Frem til 2008 har ikke det vært noe problem med overføringene, sier Christine Meyer.

I fjorårets siste kvartal ble det derimot langt mer problematisk. For da regningen forfalt i slutten av november, kom det rett og slett ingen penger.

I en e-post til kommunen skriver Vegvesenet at «uten at overføringen fra bompengeselskapet er på plass, har vi de facto ikke midler å disponere».

Dermed ble regningen fra kommunen liggende ubetalt og Bergen manglet opp mot en halv milliard kroner for Bergensprogrammet. Samtidig fortsatte kostnadene ved utbyggingen av samferdselsprosjektene å løpe.

- Påvirker økonomien

I et orienteringsbrev fra kommunen til Fylkesmannen skriver økonomidirektør Kristin Ulvang i byrådsavdeling for finans at «det forfalte beløpet er betydelig og påvirker kommuneøkonomien».

Ulvang vil ikke kommentere saken overfor BT og viser til finansbyråd Meyer.

Meyer kan fortelle at det siden forrige purring har tikket 173 millioner kroner inn på en ellers slunken kommunekonto.

Det betyr at det fortsatt mangler 250 millioner kroner, penger som Bergen kommune allerede har lagt ut.

— Dermed kommer vi opp i det problemet at vi må lånefinansiere aktiviteten inntil vi får våre utgifter refundert, sier Meyer.

— Det er ingen god løsning med lånefinansiering. Det må nødvendigvis bli dyrere, sier finansbyråd Christine B. Meyer. Hva synes du om at de statlige kronene lar vente på seg?

Brekke, Eirik