Det toppet seg like før påske, da 40 prosent av de ansatte var syke.

– Vi er i en veldig fortvilet situasjon. Vi har ingenting å gå på, sier Karen Anne Stordalen, tillitsvalgt for sykepleierne på Barneklinikken.

Akuttposten ved Barneklinikken har 46 årsverk, og cirka 55 ansatte. Hittil i år har altså tre av ti ansatte vært borte fra jobben.

Går ut over barna

Særlig er det syke— og hjelpepleiere som har høyt fravær.

Stordalen tror sykefraværet har en klar sammenheng med det høye presset på de ansatte. Helse Bergen må også i år spare penger.

– Vi har bemannet ned, vi har tatt det vi er bedt om å ta. Nå skal vi spare åtte til ni millioner kroner til, og ha samme aktivitet som før. Det gjør noe med de ansatte, kvaliteten på pleien vi gir de små, og arbeidsmiljøet, sier Karen Anne Stordalen.

Hun er overbevist om at spareprosessen går ut over de unge pasientene.

– Vi kan ikke gå fra et sykt barn når det ikke kommer folk på jobb. Da jobber vi overtid. Med mye overtid og lange vakter påvirkes arbeidsmiljøet. Vi er redde for at det går ut over pasientene, spør Stordalen.

Kan ikke forklare

Klinikksjef Britt Skadberg ved Barneklinikken er bekymret for situasjonen, men kan ikke forklare det høye fraværet.

– Så langt vi vet fra sykmeldingene, har dette ikke noe med arbeidet å gjøre. Det er sannsynligvis flere tilfeldige årsaker som opptrer samtidig, sier Skadberg.

– Er ikke et sykefravær på inntil 40 prosent oppsiktsvekkende?

– Jo, og det er derfor vi er bekymret. Vi har gått inn med tiltak for å redusere belastningen på dem som er igjen i avdelingen, og for å sikre at pasientene får samme behandlingstilbud, sier Skadberg.

Høyeste fravær noen gang

Klinikksjefen mener det ikke kan slås fast at budsjettprosessen er årsaken til fraværet.

– Men vi kan ikke se bort fra det. Det er klart at vi har oppmerksomhet rettet mot dette når sykefraværet er så høyt i en spareprosess, sier Skadberg.

– Denne prosessen rammer imidlertid ikke den enheten annerledes enn klinikkens øvrige, legger hun til.

Skadberg mener arbeidsmiljøet på Barneklinikken er godt.

– Har du noen gang opplevd å ha et så høyt sykefravær?

– Det kan jeg ikke huske at vi har hatt, men det er gledelig at tendensen er fallende, sier Skadberg.

Rammet av infeksjoner

Klinikksjefen forklarer en del av fraværet med årstiden.

– På en akuttpost hvor vi får inn barn med infeksjoner, oppkast og tarmsykdommer, blir også de ansatte syke. Da får vi økt korttidsfravær. Kombinert med høyt langtidsfravær, er bildet blitt slik. Men jeg kan ikke gå ytterligere i detalj, sier klinikksjef Britt Skadberg.

– Hva gjør dere for å bedre dette?

– Vi vurderer kontinuerlig nye tiltak, og har gjennomført midlertidig forflytning av pasientbehandling til klinikkens øvrige sengeavdelinger. Sykefraværet er også en fast sak i arbeidsmiljøutvalget, sier Skadberg.

Legene bekymret

Også overlegenes hovedtillitsvalgte, Kjell Vikenes, er bekymret for situasjonen.

– Jeg er bekymret over at kravet om effektivisering skviser personalet og gir økt sykefravær. I år skal vi effektivisere for ytterligere 100 millioner kroner, sier Vikenes.

Les også: Etterlyser svar

BEKYMRET: Klinikksjef Britt Skadberg opplevde før påske at 40 prosent av de fast ansatte ved akuttposten på Barneklinikken var syke.
HELGE HANSEN