– Oppfølgingen fra de faglig ansvarlige har vært tilnærmet lik null, slik at det var vanskelig å vite hva som kreves, sier Dagfinn Isaksen til Studvest. Isaksen strøk på offentlig rett for andre gang. Nå skal han ta eksamen for tredje gang, og håper undervisningen vil bli mer eksamensrettet.

Til tross for gjennomgående høy strykprosent de siste årene menerfaglig koordinator Hans Carl Tveit at det brukes nok ressurser på faget i dag, men han vil ikke fraskrive seg alt ansvar.

– At sju av åtte stryker, er selvsagt uvanlig. Studentene vet likevel at offentlig rett er vanskelig, og må tilpasse innsatsen etter dette. Det er uheldig at studenter stryker flere ganger. Neste semester vil vi forsøke å endre opplegget, blant annet ved å gi mer skrivetrening, sier han.