— Jeg tror årsaken til dette er at man som sykepleier på sykehjem ofte er den eneste sykepleieren på jobb. Du står alene, har ingen å konferere med faglig. På sykehjem er pasientene til dels svært syke og gjør du en feil kan det få svært alvorlige konsekvenser, sier sykepleiestudent Jon Kirkebø.

Bare to prosent til sykehjem

En uhøytidelig undersøkelse i en forelesningssal på sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Bergen mandag, viser at Kirkebø en av bare tre studenter som har eldreomsorgen som sitt førstevalg. 28 studenter kunne ikke tenke seg eldreomsorgen umiddelbart etter endt utdanning.

Og resultatene fra Bergen er på ingen måte enestående. Ved sykepleierutdanningen i Østfold er avgangsstudentene stilt det samme spørsmålet de siste syv årene. Undersøkelsen viser at mellom 10 og 20 prosent av studentene har eldreomsorgen som sitt førstevalg, desidert flest i hjemmesykepleien. Bare to prosent har sykehjem som sitt førstevalg.

Alene på post

Bergens Tidende har i det siste hatt en serie artikler om mangelen på fagfolk i eldreomsorgen. Jon Kirkebø jobbet i eldreomsorgen før studiene og kan tenke seg tilbake, men ikke med en gang etter avsluttet utdanning.

— Det er dette som er problemet. Mange studenter kan tenke seg eldreomsorgen, men svært få etter endt utdanning. Grunnen er enkel. Studentene kommer ut uten erfaring og trenger et faglig miljø som de kan diskutere med. Da kan de ikke begynne å jobbe på et sykehjem der de som oftest er eneste sykepleier på 20 pasienter. Det er ikke forsvarlig, sier nestleder i Norsk Sykepleierforbund Student, Tone Moan Ingebrigtsen.

Merete Strømmen jobbet på sykehjem i sommer. Hun merket godt mangelen på sykepleiere.

— Jeg opplevde flere ganger å være den som hadde mest kompetanse, og det er litt skremmende.

Må tilby full stilling

Merete Strømmen kan også tenke seg å jobbe i eldreomsorgen.

— Her er utfordringene store, og du får brukt alt du har lært, men du trenger også andre sykepleiere å diskutere med, sier hun.

— Men kommunene må legge forholdene til rette for faglig utvikling på arbeidsplassen. Sykepleierne skal ivareta den medisinske pleien av de syke eldre. Det ansvaret er det ikke mulig å ivareta med den sykepleierbemanningen sykehjemmene har i dag, sier Tone Moan Ingebrigtsen.

Og dette går igjen hos mange studenter. De vil komme til en arbeidsplass der det er et fagmiljø og der de ikke står alene. Det er også årsaken til at hjemmesykepleien er mer populær en sykehjemmene. I hjemmesykepleien er der ofte flere sykepleiere å spille på.

All de fire studentene er opptatt av at de skal få fulltidsjobber.

— Du må få en stillingsbrøk du kan leve av. I dag går mange sykepleiere ufrivillig i delte stillinger, sier Tone Moan Ingebrigtsen.

Hva er det så som frister med eldreomsorgen?

— Du får brukt alt du har av kompetanse. De eldre har ofte mange diagnoser og det gjør bredden i utfordringene stor, sier Merete Strømmen.

— Jeg kom fra barnevernet og opplevde det som veldig tilfredsstillende å jobbe med eldre. Det var en helt annen ro, og eldre på sykehjem er veldig takknemlige, sier Jon Kirkebø.

Klemetsen, Fred Ivar U.