Bergen kommune endrer opptakssystemet til høsten. Ved forrige hovedopptak fulgte en vanlig praksis med ordinær søkeransiennitet. Jo tidligere du søkte, dess lengre frem i køen kom du.

Nå blir det endret.

Toget går 31. august

— Barn som fyller ett år før september 2009 har lovfestet rett til barnehageplass. Derfor har vi vært nødt til å justere opptaksreglementet, sier kommunaldirektør for barnehage og skole, Anne-Marit Presterud.

Kommunen vil endre opptakskriteriene slik at de som er ett år eller eldre blir prioritert i den massive søknadsbunken som dumper inn i vår.

En magisk dato er dermed 31. august 2009.

Har du et barn som er født dagen etter eller senere, ligger du dårlig an. Selv om du allerede har søkt om barnehageplass, vil alle de som har barn som er født før deg, automatisk rykke foran deg i køen. Forutsetningen er at de søker før 1. mars, som er fristen for å være med i hovedopptaket.

  • Vi vet at det er flere som har har barn som er født etter august i år som allerede har søkt om plass. Hvor mange vet jeg ikke, og det gir uansett ingen mening i å telle før vi har sett søkertallene ved hovedopptaket. Det vil alltid være mange som søker de siste ukene før fristen, sier Presterud.

- Urettferdig

Det er kjent at kampen om barnehageplass har gjort at mange foreldre har søkt om plass i Bergen så snart de fikk personnummer til sine små. For dem som fikk barn i fjor høst, vil den innsatsen etter alt å dømme være til ingen nytte.

Byrådsleder Monica Mæland mener at regjeringen må ta skylden for det hun synes er en fullstendig urettferdig ordning.

  • Det er meningsløst å lovfeste et knapphetsgode som barnehageplass fortsatt er. At det i praksis blir en dato som avgjør om du får plass eller ikke, blir håpløst, sier Mæland.

Hun mener at kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) kunne unngått dette.

  • Ved å utsette ikrafttredelsen av loven, så kunne en foretatt dette opptaket som normalt. Da ville en ikke fått disse svært urettferdige effektene, sier Mæland.

Tror nesten alle vil søke

  • Men det er jo Bergen kommune som ikke har nok plasser?
  • Vi bygger barnehager så fort vi makter. Kun Oslo har bygget flere enn oss de siste årene. Den nye loven vil ikke sørge for en eneste ny barnehageplass her i byen, understreker Mæland.

Bergen kommune er blant de få i Norge som fortsatt ikke har bygget nok barnehager. Om en kommer i mål, slik at en har plass til alle ettåringene som har rett på barnehageplass i august, vet kommunen ennå ikke.

  • Vårt mål er at vi skal klare det, men det er mange usikkerhetsmomenter, påpeker Mæland.

Hvordan fremdriften er på de barnehagene som er planlagt og hvor mange barnehager som eventuelt legges ned er forhold kommunen ikke kan si noe om.

Hva synes du om opptaksreglene? Si din mening i feltet under!