En rekke ungdommer som ble pågrepet under politiets store narkoaksjon på skolene i forrige uke, har fått påtaleunnlatelse. Det vil si at de slipper straff, mot at de forplikter seg til å delta i Utekontaktens «Tidlig ute»-program.

Politijurist Marita Mellingen sier dette også kan bli aktuelt for de tre som ble pågrepet torsdag. En av dem er Høyres stortingsrepresentant Erik Skutle, en annen sitter i Bergen bystyre for samme parti.

Den tredje er en tidligere Unge Høyre-topp, som fremdeles er aktiv i partiet.

Må erkjenne

— Så lenge de oppfyller kriteriene, det vil si at de er under 25 år gamle og pågrepet for befatning med narkotika, så kan «Tidlig ute» være aktuelt. Det er noe vi vurderer, sier Mellingen.

Hun presiserer imidlertid at det vil gå en stund før sakene blir påtaleavgjort.En forutsetning for deltakelse, er at man erkjenner det kriminelle forholdet og ønsker et alternativ til vanlig straff. Skutle (24) har innrømmet hasjrøyking ved én anledning.

Til sammen er seks Høyre-folk siktet eller mistenkt i narkotikasaken. To personer satt i avhør fredag, mistenkt for kjøp og bruk av narkotika.

Skutle velkommen

Joachim Bjerkvik, leder for Utekontakten i Bergen, sier Skutle er velkommen til å delta i «Tidlig ute»-programmet hvis han ønsker det.

— Han skal få samme tilbud som alle de andre, dersom han ønsker det, sier Bjerkvik.

Utekontakten har blitt varslet om at oppunder 40 ungdommer vil bli sluset inn i programmet etter de siste aksjonene. En rekke av ungdommene som har blitt pågrepet de siste ukene, har fått påtaleunnlatelse mot at de deltar. Dermed slipper de straff.

— Fra før har vi om lag 20 deltakere, det vil si at vi ender opp med om lag tre ganger så mange. Det legger et visst press på ressursene, men vi skal klare å gi alle et tilbud. Nå nærmer vi oss imidlertid en smertegrense, sier Bjerkvik.

Skal kartlegges

Alle ungdommene skal gjennom bevisstgjøringssamtaler med ansatte i Utekontakten, og det skal utarbeides en oppfølgingsplan. For dem med de alvorligste rusproblemene, kan det bli aktuelt med henvisning til Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen, for medisinsk oppfølging.

— Alle ungdommene er ulike, med ulike behov. Alle vil bli kartlagt individuelt, og deretter få oppfølging tilpasset sine behov, sier Bjerkvik.