Det har Hordaland fylkeskommune vedtatt.

Skuteviksbodene 12 og 13 er nedbrent og tapt etter brannen som trolig startet i en frityrgryte.

De skal føres opp igjen som rekonstruksjoner med hensyn til eksteriør og materialbruk, står det i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Skuteviksbodene 11 og 14 skal sikres, og det er også gjort vedtak om rekonstruksjon av disse.

— Vedtaket er et viktig steg for å sikre de gjenværende kulturminnene i Skuteviken og opprette helheten i kulturmiljøet, sier konstituert fylkeskultursjef Ronny Skaar og fylkeskonservator Per Morten Ekerhov i pressemeldingen.

Gjenreisingen skal skje i samråd med eierne, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

Simen Grytøyr