Bak prisen står Stiftelsen Buekorpsenes Venner — som historikermedlem Erik O. Paulsen presiserer: en frittstående organisasjon som støtter alt som har med buekorps å gjøre og arbeider for å fremme buekorpsbevegelsen.

Etter avstemning på internettsiden Buekorps.no og etter egen, grundig vurdering besluttet Stiftelsen at Bergens mest fremgangsrike buekorps i 2003 var byens eldste, 150-årsjubilanten Skutevikens Buekorps. Det har hatt en dyktig sjef gjennom flere år i Martin Trones som har ledet korpset eksemplarisk og i tillegg ledet Sjefsrådet i år, det har hatt fin fremgang i antall gutter, og det fikk avduket en vakker statue i forbindelse med jubileet som var meget vellykket.

Martin Trones takket for skjold, blomster og pene ord og sa at Skutevikens hadde vært nede i en bølgedal, men de siste årene har de jobbet hardt for å komme opp av den. Og så hadde han selv noe å overrekke, en gave til museet: et buekorpsskjerf han kom over på et loppemarked. Han visste ikke hvilket korps det kom fra ý men ekspertisen var på plass og kunne fortelle det var fra det nedlagte korpset Mulens Bataljon. Men buekorpsbevegelsen lever.

SKJOLD OG BLOMSTER: Skutevikens sjef Martin Trones og adjutanten Truls Lier kunne ta imot pris i går fra Stiftelsen Buekorpsenes Venner ved Erik O. Paulsen.<br/> FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN
FRED IVAR UTSI KLEMETSEN