Mange vet at det i Digitalarkivets mange databaser er mulig å finne sine forfedre for eksempel i kirkebøker og folketellinger.

Det er noe atskillig færre som er klar over at man kanskje kan finne at en av disse forfedrene har begått lovbrudd og derfor blitt innsatt i fengsel, på straff— eller på tvangsarbeid.

Lillian Koehler har sett nærmere på en åsabu som tilbrakte mye tid i slike anstalter, Peder Eriksen Ervig (Ervik). Han var født i 1799 og døde i 1874.

Les mer i Lillian Koehlers artikkel:

«Peder Eriksen Ervig – en straffange og tvangsarbeider som»

Søk i Digitalarkivets databaser om kriminelle:

I dette nummeret av Åsabuen kan du lese Lillian Koehlersin artikkel om en åsabu som tilbrakte mye tid i anstalter, Peder Eriksen Ervig (Ervik).