Seks vestlandsskoler fikk i går 50.000 kroner hver til trafikksikringstiltak. Elevene har deltatt i en idékonkurranse i regi av Gjensidige Forsikring.

50.000 kroner kan være mye penger. Men om Torhild Lohne fra Fusa skal realisere planene om en tryggere skolevei, er det langt fra nok. I går startet hun innsamling.

– Nå håper jeg at investor Idar Vollvik sammen med Gjensidige kan bruke litt mer penger på denne ideen, sier hun.

Lysende skum

Lohnes forslag var et av seks som ble kåret til vinnere i forsikringsselskapets idékonkurranse om trafikksikkerhet. Hun ser for seg at syklister kan ha en boks på bagasjebrettet, og inni den boksen skal det være en type skum som drypper ned på veien med jevne mellomrom og lyser opp når bilistene kommer kjørende. Skummet skal forsvinne av seg selv etter to-tre minutter.

– På den måten vet de at det er en syklist like rundt neste sving, sier Lohne, og viser til at veivesenet har en liknende type skum når de maler striper i veien.

Torhild Lohne representerte Eikelandsosen barneskule, en av de seks skolene som ble belønnet for sin kreativitet.

GPS-system

Disse ideene ble også premiert:

— Tertnes skole foreslo at bilenes GPS-system skal varsle at man kjører på skoleveier, og at den til bestemte tider på døgnet skal advare bilistene.

— Auklandshamn skule foreslo ganske enkelt skilt med blinkende lys i forbindelse med skolestart og skoleslutt.

— Angedalen skule lanserte ideen om en elektronisk søkebrikke til å ha i skolesekken. Bilene skal ha peileutstyr, og på denne måten kan de varsles om at barn er i veien.

— Velle skule sitt forslag gikk ut på et køsystem for barn som venter på bussen.

I tillegg fikk Sviland skole pengegave for høyest deltakelse i konkurransen.

Det var samferdselsminister Liv-Signe Navarsete som delte ut premiene.

STOLT VINNER: Elevrådsleder ved Tertnes skole, Sjur Føyen, tok stolt imotprisen for et av landets mest kreative forslag til trafikksikring.
Skodvin, Helge