Veccias bil skulle fungere som den reneste Noahs ark, lastet med krokodiller, varaner, iguaner, kvelerslanger, kobraer og andre giftslanger, salamandre og frosker. Akvariedirektør Stig Sægrov var lovet dyrene levert i to omganger i slutten av mars i år. Bergens Tidende kan avsløre disse helt ukjente opplysningene om omfanget av samarbeidet mellom den italienske dyresmugleren og Akvariets daværende direktør.

Første ladning med seks krokodiller, et 20-tall giftslanger og en del amfibiedyr skulle ha ankommet 22. mars. Det ville ha blitt en ny smuglerskandale på toppen av de tre Akvariet allerede var blitt rammet av. For det forelå ingen importtillatelse fra Direktoratet for naturforvaltning (DN), og giftslanger ville det under ingen omstendighet bli gitt tillatelse til å ta inn i landet.

Tipset av direktøren

På det tidspunktet var det internt på Akvariet for lengst blitt kjent at deler av en tidligere forsendelse av dyr til regnskogutstillingen var ulovlig innført. Og enda verre; forsendelsen inneholdt tre av verdens mest utrydningstruede dyrearter. Blant disse to krokodiller på den såkalte Cites 1-listen.

Ansatte på Akvariet fanget 19. mars opp en telefaks fra Veccia om at han skulle komme til Bergen med dyr. De fryktet Veccia skulle bytte ut de ulovlig innførte dyrene for å dekke over den nye smuglerskandalen. Politi og tollvesen ble varslet, og bemanningen på Akvariet ble forsterket. Men Veccia kom ikke. Han var blitt advart.

— Stig ringte meg og sa at på grunn av rotet med papirene var det ikke aktuelt å komme, sier Veccia.

BT møtte Veccia hjemme i landsbyen Baia Latina, seks mil nord for Napoli i forrige uke. Da la han frem kontrakter og bekreftelser på de frem til nå helt ukjente avtalene.

Veccia avviser påstanden om at dette var et forsøk på å skjule tidligere ulovligheter.

— Det er bare tull. Stig ville ha noen større krokodiller og noen andre dyr.

Giftige slanger

På Veccias bergensliste sto også giftige slanger. I henhold til avtalen skulle Veccia lage en utstilling om giftige dyr som skulle turnere i Skandinavia. Utstillingen ville innbringe Veccia godt over en million kroner i leieinntekter på et år. Akvariet ville sikres inntekter ved å videreutleie utstillingen.

Men dette var ikke den eneste avtalen de to partene inngikk. Samme dato ble de skriftlig enige om å gjennomføre en reisende utstilling med amfibier og vannlevende krypdyr. Den økonomiske rammen for intensjonsavtalen var på over to millioner kroner.

I en e-post Veccia sendte Sægrov 15. mars, fremgår det at Veccia skulle levere 140 dyr fordelt på 50 dyrearter. Blant dyrene var det en rekke truede dyrearter. Det står i tidligere inngåtte intensjonsavtaler at Veccias firma Asklepios har ansvar for at det foreligger nødvendige eksport- og importtillatelser.

Direktøren måtte gå

I slutten av mars gikk partene fra intensjonsavtalen om å leie utstillingene. Nå ville Sægrov kjøpe dem, tre i tallet, for 850.000 kroner. Det viser en erklæring fra Sægrov datert 25. mars. Veccia forklarer denne endringen fra leie til salg med at han ikke lenger fant det hensiktsmessig å inngå en leieavtale.

Men da Sægrov signerte bekreftelsen til Veccia, var tiden i ferd med å renne ut for direktøren. 3. april fikk han beskjed om at han ikke lenger hadde styrets tillit. Da var styret kjent med at Sægrov hadde holdt skjult den nye smugleskandalen, at politiet fortsatt etterforsket smugling av giftslanger, og at Statens dyrehelsetilsyn truet Akvariet med å trekke tilbake tillatelsen til å vise pingviner, seler og apekatter.

Sægrov sa opp stillingen sin. Modesto Veccia ble varslet noen dager etter om at Sægrov ikke lenger var direktør for Akvariet.

Veccia legger ikke skjul på at de brutte avtalene har skapt problemer for ham.

— Det ble veldig tøft økonomisk, forteller Veccia.

NYE AVTALER: Italieneren Modesto Vecchia var på vei til Bergen med krokodiller, giftslanger og amfibiedyr. Men daværende akvariedirektør Stig Sægrov stoppet forsendelsen.
Foto: Gunnar Wiederstrøm