Det ble bevilget fem millioner kroner til prosjektet. Planen gikk ut på å forsyne hovedveiene fra nord, sør og øst inn til Bergen sentrum med store, digitale skilt som til enhver tid skulle være oppdatert med informasjon om antall ledige plasser ved hvert enkelt parkeringshus i sentrum. Slike tavler finnes i de fleste større byer, både i Norge og i utlandet.

Enkelt virkemiddel

— Et så enkelt virkemiddel som dette ville være til stor hjelp med å lede bilistene direkte til det rette parkeringsanlegget, sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, til Bergens Tidende.

Slik det er nå, kjører alle til ett sted. Er det fullt der, kjører de til neste på måfå. Det blir mye unødvendig bilkjøring av slikt.

Iversen sier hun vil ta tak i saken umiddelbart og sørge for at skiltene kommer på plass så raskt som overhodet praktisk mulig.

En av grunnene til at skiltene ikke har kommet på plass, skal være uenighet mellom Parkeringsselskapet og kommunens samferdselsetat om hvordan lystavlene skulle driftes og hvem som skulle ha ansvar for at tavlene ble kontinuerlig oppdatert. Løsningen ble å overlate ansvaret til Statens vegvesen.

Tekniske problemer

Sjefingeniør Jan Olav Skogland i Statens vegvesen sier til BT at det er tekniske komplikasjoner som har forsinket arbeidet.

— Vi har slitt med å finne den rette måten å overføre informasjon til tavlene på. Men nå har vi funnet ut hvordan det best kan gjøres. Det skal ikke ta lang tid før tavlene er på plass, sier han.

Men de er ennå ikke bestilt.

Nye gratisbusser

Lisbeth Iversen forteller for øvrig at det skjer positive ting på trafikkfronten som forhåpentlig kan bidra til å avhjelpe den evige runddansen etter parkeringsplasser.

De blågrønne gratisbussene mellom Bystasjonen og Nøstet er blitt uhyre populære og før jul utvides radiusen til Bryggen. Nye busser er bestilt og er snart klare til å rulle ut i bygatene.

Nytt p-hus

Når det gjelder parkeringshus er det bare ett stort prosjekt som gjenstår før Bergen regner seg som ferdig med utbyggingen på dette feltet, det store parkeringsanlegget i fjellet under Skansen på Fjellsiden.

— Dette anlegget er nødvendig, både av hensyn til fremkommelighet for brann- og utrykningskjøretøyer i området, og av hensyn til beboerne selv, sier Lisbeth Iversen.

— Men flere store parkeringshus blir det ikke i Bergen sentrum. Da skal vi ha dekket inn behovet for folk som kommer fra både sør, øst og nord, og vi har ryddet biler bort fra gatene.

Arbeidet med prosjektet intensiveres nå. I løpet av våren 2007 håper man å kunne ha planene klare. Foreløpig er det bevilget 1.5 millioner kroner til planlegging, som skal foregå i samarbeid med parkeringsselskapet.