Mannen ville verken avtjene verneplikten eller ha siviltjeneste, og sa selv at det var urimelig at han skulle straffes siden mange andre ikke må inn til førstegangstjeneste. Han erklærte seg derfor ikke skyldig. Men en enstemmig rett dømte mannen til fengsel i 90 dager. I tillegg må han betale saksomkostningene.

En 23 år gammel mann som også var tiltalt for å ha unnlatt å møte opp til førstegangstjeneste, fikk 21 dagers fengsel etter å ha tilstått at han hadde neglisjert innkallingen.