• Når eg får vera her, må eg òg jobba så godt eg kan med skulearbeidet.