Ove Arne Olderkjær

— Kjempegod! seier 1.klassegjengen om den nybakte pizzaen som dei inntek i Stord vidaregåande skule si flotte kantine.

Kantina er ifølgje elevane den største nyvinninga med skulen sitt nybygg til 45 millionar kroner som fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg offisielt innvigde i går.

Amfisalen representerer det andre store kvalitetsløftet for skulen, ikkje minst for elevane på musikklina og medium og kommunikasjon.

Nybygget som blei teke i bruk sist haust har gjort at musikklina og frisørlina endeleg har kunna flytta heim til hovudbruket på Vikahaugane ovanfor Leirvik sentrum.

Stord vidaregåande skule måtte kjempa seg fram i køen blant 13 Hordaland-skular som venta på byggeløyvingar. Og då det endeleg lukkast Fitjar på førsteplass og Stord på andre, kutta den fattige fylkeskommunen ut resten av lista.

— Dette bygget kom såleis absolutt i siste liten, sa rektor Egil Y. Bergesen på opninga i går.

Fylkesordføraren hadde med seg 30.000 kroner i gåve til skulen, og sa at Hordaland framleis må satsa på skuleutbygging, parallelt med rasjonalisering av drifta. Innan 2009 får fylket 2900 fleire elevar i den vidaregåande skulen enn i dag. Det største presset har Bergen, som får nye skular i Olsvik og på Sørås.

PIZZAGJENG: Flott skule med fin kantine og god pizza, synest 1.klassingane Tarjei Haga, frå v., Niklas Haldorsen, Ronny Taipale, Nadim Sharif og Daniel Playfoot på Stord vidaregåande skule.
OVE ARNE OLDERKJÆR