Berre opplesinga av tiltalane mot bruktbilhandlarane tok aktor Bente Staven to timar i retten måndag formiddag.

— Det er snakk om den største svindelsaka som Sogn og Fjordane politidistrikt nokosinne har etterforska sjølv, seier politiinspektør Bente Staven til Bergens Tidende.

Begge dei to tiltalte svara kategorisk nei på alle spørsmål om straffeskuld.

På eit knapt år, inntil selskapa deira gjekk konkurs hausten 1999, skal den 35 år gamle hovudmannen etter/i samsvar med tiltalen ha svindla, underslått, juksa og triksa for meir enn ni millionar kroner.

Det er snakk om ulike former for brotsverk knytt til nesten 40 bilar han omsette i perioden. Blant anna svindel med toll og avgifter, brot på lover om rekneskapsføring, dokumentfalsk og triksing med oppgitt kilometerstand og alder på bilane.

Dei to kollegane dreiv to blant anna to firma under same tak i Førde, Bilsenteret Nye & Brukte Biler AS og RS Bilutleie Nye & Brukte Biler AS.

I sine politiforklaringar har dei to tidlegare kollegane i stor grad gitt kvarandre skulda for lovbrota. Hovudmannen var eigentleg sjukmeld det meste av tidsrommet som er omfatta i tiltalen, og har sagt det var kollegaen som i realiteten dreiv butikken.

Men ifølgje aktor har politiet granska alle dokument systematisk, og funne hovudtiltalte sine signaturar på dei fleste aktuelle papir. Politiet meiner han i praksis var på jobb kvar einaste dag, sjukmeld eller ikkje.

Selskapa hans har skifta namn fleire gonger dei seinare åra, og aktor vil i tillegg til krav om straff og erstatning legge ned påstand om at han blir frådømt retten til å drive forretningsverksemd i åra framover.

— Det er nemleg ting som tyder på at han opererer i bransjen framleis, sa aktor Bente Staven i retten. Ho viste i denne samanhengen til to firma, Cartec Ss og Bil og Eigedom Consult AS. Sistnemde skal blant anna ha bilar ute for sal på internett.

Advokat Svein Tømmerdal skal forsvare den hovudtiltalte, som venteleg vil få sleppe til med sin versjon av saka seinare denne veka.

I vekene framover skal aktor legge fram eit omfattande bevismateriale, og rundt 50 vitne skal høyrast i Sunnfjord tingrett.