• Den viktigaste årsaka til det gjekk gale for NST, er kollapsen hjå den belgiske teknologileverandøren Lernout & Hauspie (L&H), seier styreformannen i NST, kjendisadvokaten Ole Lund.

Ein annan årsak er at det tok for lang tid å koma på offensiven med marknadsføring og salsaktivitet som gir inntekter.

På toppen av dei heile kjem den generelle nedgangen i it-bransjen, og fullstendig uttørka kjelder til å henta inn frisk kapital.

Personleg nederlag

Overfor aksjonærar og tilsette vedgjekk advokat Lund måndag at han ser på situasjonen for NST som eit personleg nederlag.

Lund har leia selskapet sidan gründarane Arne Gilbakken og Rune Relling fekk han med på laget framfor den store emisjonen i 1999.

Dei to hadde skipa aksjeselskapet GRI i juli 1997 med minimal aksjekapital og fekk med seg tunge investorar i ein emisjon på over 100 millionar kroner i april 1999, samstundes som selskapet bytta namn til NST Holding AS.

Dette er morselskap for VILT AS (Voss International Language Tecnology Center) og Nordisk Språkteknologi AS (NST) der sistnemnde driv produktutvikling og marknadsføring.

Bobla sprakk

Dei tyngste investorane var Telenor Venture, SND Invest og L&H.

Det belgiske selskapet hadde på det meste over 6.000 tilsette og var verdsleiande på språkteknologi etter vel 12 års drift. Men så sprakk bobla. Rekneskapstala på inntekstssida, særleg frå Korea-avdelinga, var oppbåste.

Fire toppsjefar er sikta for ulovleg rekneskapsførsel, bedrageri og aksekursmanipulasjon. Dei sat i varetektsfengsel i over 70 dagar frå slutten av april i år, og har ei alvorleg straffesak i vente.