• Vi kjenner oss ikke igjen i denne kritikken, sier Eric Jacobs, informasjonsdirektør i Skuld.

Han mener alle parter er blitt hørt og at selskapet har vært rause med ofrene etter «Sleipner»-forliset.

Året etter ulykken betalte forsikringsselskapet ut 30 millioner kroner i erstatning til overlevende og etterlatte. I årene som fulgte har de ytterligere betalt ut 27 millioner kroner.

Millionsummen har gått til å dekke senskader, legehjelp, psykologer, fysioterapi og advokatbistand, ifølge Jacobs.

— Dette gjelder skader som har oppstått over tid. Det er dessverre ikke uvanlig ved denne type ulykker, sier han.

— Hvorfor må enkelte gå til rettssak for å få erstatning for senskader?

— Det er dessverre slik at noen ganger blir vi ikke enige. Jeg har forståelse for at det kan oppleves som en belastning for den enkelte, sier Jacobs.

Han tilbakeviser påstanden fra Halvorsen om at Skuld skal ha sett bort fra spesialisterklæringer og avvist et høyt erstatningskrav på grunn av offerets unge alder.

— Vi kjenner oss ikke igjen i den gjengivelsen. Vi opplever at vi har utbetalt mer enn det vi strengt tatt etter loven plikter å gjøre. Vi er også av den oppfatning at alle har fått legge frem sine syn for vurdering.

— Hva vil du si til Furre som kaller dette et svik fra Skuld?

— Det får stå for hans regning. Vi mener vi har fulgt avtalen til punkt og prikke.